Internet tốc độ cao

250.000 ₫ / 1 tháng

165.000 ₫ / 1 tháng

- 34 %

Băng thông: 30 Mbps

Chi tiết

300.000 ₫ / 1 tháng

180.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %

40Mbps + 256Kbps Quốc tế

Chi tiết

350.000 ₫ / 1 tháng

210.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %

55Mbps + 256Kbps Quốc tế

Chi tiết

400.000 ₫ / 1 tháng

260.000 ₫ / 1 tháng

- 35 %

70Mbps + 256Kbps Quốc tế

Chi tiết

600.000 ₫ / 1 tháng

400.000 ₫ / 1 tháng

- 33 %

Tốc độ 150 Mbps + 2 gói cước Truyền hình

Chi tiết

/* */